Език: BG
Валута: %%SELECTED_CURRENCYCODE%%
Добре дошли в нашия магазин!

Категории с падащо меню

Общи условия

Настоящите общи условия определят правилата за работа със сайта, както правилата и реда за покупка на продуктите, предлагани чрез същия сайт и явяващ се като електронен магазин www.xenonxenon.com.

При ползване на настоящия сайт, Общите условия са приложими и уреждат отношенията между собственика на сайта, XНгл0балТрейд със седалище и адрес на управление: гр.Хасково 6300, бул. Г.С.Раковски11, тел. 0876878846, e-mail: order@xenonxenon.com който е и продавач на стоките, от една страна и ползващите сайта в качеството им на контрагенти и купувачи на предлаганите стоки, от друга страна. Общите условия са обвързващи и за двете страни в правоотношението и са в сила от момента на започване използването на сайта, което става от момента на отваряне на електронния портал www.xenonxenon.com.
Виртуалният магазин www.xenonxenon.com е уебсайт за електронна търговия за продажба и доставка на предлаганите в него ксенон системи и ксенон консумативи. Всички цени в сайта www.xenonxenon.com са с включено ДДС.

1. Права и задължения на страните
1.1. XНгл0балТрейдЕ00Д има право и се задължава:
- Да достави в срок заявената стока в нейната ненарушена цялост и да прехвърли собствеността на стоката, след заплащане на дължимата цена за същата.
- Да достави артикул със съответното качество, правещо го годен за обикновената му употреба.
- Да използва предоставените от клиента лични данни – име, адрес, телефон, e-mail и др. данни за изготвяне на фактура (когато потребителят желае да получи такава), единствено за нуждите на договорните отношения на страните, възникнали при ползване на сайта и при условията на Закона за защита на личните данни.
- Да полага дължимата грижа, с оглед поддържане на вярна и актуална информация относно стоките и предлаганите услуги.

1.2. Клиентът има право и се задължава:
- Да посочи верни лични данни, телефон, адрес за доставка и електронен адрес.
- Да плати цената на поръчаната стока.
- Да съдейства и осигури получаването на поръчаната стока.
- Да не извършва действия, с които нарушава законодателството в Република България.
- Да не извършва фиктивни заявки или каквито и да било други действия, с които да затруднява работата на сайта или за причинява вреди на дружеството продавач.
- Да не накърнява правата на интелектуална и индустриална собственост, било то на собственика на сайта или трети лица.

2. Връщането на стоката
Потребителят има право да откаже заявената от него стока в случай, че:
Стоката очевидно не съответства на заявената за покупка от Потребителя и това може да се установи чрез обикновения й преглед;
Стоката или нейната опаковка е била повредена при транспортирането. В този случай Потребителят и куриерът съставят протокол за състоянието на пратката.
Цената на доставеното не съответства на платената цена.
Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка да се откаже от сключения договор в срок от 14 работни дни, считано от датата на получаване на стоката.
Ако Потребителят се откаже в посоченият по-горе срок, трябва предварително и писмено да информира XНГл0балТрейдЕ00Д на:
Електронна поща: info@xenonxenon.com

Тел: 0876878869
че на основание чл. 55, ал.1 ЗЗП се отказва от договора, като задължително посочи:

- Банкова сметка по която да му бъде възстановена заплатената от него цена на върнатата стока
- Поставената от производителя оригинална опаковка на стоката да не е отваряна и да не е нарушена целостта и.

- Всички транспортни и други разходи по връщането на стоката са изцяло за сметка на Потребителя.

До момента на обратното предаване на стоката от страна на потребителя на XНГл0балТрейдЕ00Д, рискът от случайното погиване или повреждане се носи изцяло от потребителя. В случай, че даден потребител се възползва от правото си по чл. 55, ал.1 ЗЗП при положение, че е изпълнил посочените по – горе условия, ХНГлобалТрейдЕООД се задължава да му възстанови заплатената цена по банков път (по посочената по реда дадената по – горе банкова сметка) в срок от 7 работни дни от връщането на стоката.

3. Поръчки
Не се изисква регистрация за поръчки. Всички поръчки се извършват на телефон: 0876878869 чрез предоставяне на необходимите данни за осъществяване на поръчката. ХНГлобалТрейдЕООД си запазва правото да откаже дадена поръчката.

4. Защита на лични данни
Ние сме регистриран администратор на лични данни. Спазваме правилата и защитаваме личните Ви данни. Сайтът изпраща само е-мейли потвърждаващи поръчката. От нас няма да получите е-мейл с рекламна цел.

5. Гаранционни срокове

Гаранцията на КРУШКИТЕ най-малко 12 месеца и единствено не важи при физическа деформация/счупване. Всичко друго се признава и продукта се заменя в рамките на гаранционния срок.

Гаранцията за новите управляващи блокове (баласти и запалки) е 2000 часа както е дефинирано от производителите. ГАРАНЦИЯТА ВАЖИ САМО ПРИ ИНСТАЛИРАНЕ НА ЗАКУПЕНАТА НОВА ЧАСТ В ОФИЦИАЛЕН СЕРВИЗ НА СЪОТВЕТНИЯ АВТОПРОИЗВОДИТЕЛ след регистрация на километража.

Управляващите блокове (баласти и запалки) са направени да работят в тотално суха среда, предвид високото напрежение генерирано от тях. Както, техния живот е с ограничен ресурс, тоест с ограничени работни часове, които могат да се изчерпят в неопределен период от време.

Поради горе посочените технологични причини гаранцията не важи при следните случаи (даже да е инсталирано в официален сервиз, клиентът е задължен да осигури правилна/идеална работна среда на закупената част):


- Повреди причинени в последствие на намокряне/влага не се признават. Уверете се че вашия фар не пропуска вода/влага. Също така повреди причинени от неправилна експлоатация или монтиране на ксенон продуктите (системите) не се признават. Уверете се че всичко е наред с вашата ксенон системата и електрическа инсталация. Не правилно/разхлабено поставяне даже на един кабел в системата може да причини повреда на баласта или запалката. Също така повреди причинени от ползване на не-оригинални консумативи/крушки не се признават.
- Неправилен монтаж, обработка или манипулация или ползване в нарушение на установения технологичен процес,
- използване на стоката в условия, които не отговарят със своите параметри на параметрите посочени в документите или други нарушени технологични процеси,
- увреждане на стоките от природни бедствия,
- увреждане на стоката при неумерено претоварване или използване на стоката извън описаните технологични процеси.
- да не се използва под мярките посочени от закона.

При случай на дефектирала стока, извън горе посочените случаи, клиента връща закупената стока чрез КУРИЕР или ЛИЧНО (или с пълномощник - с завeрено пълномощно) при явяване на седалището на фирмата, а именно Г.С.Раковски11, Хасково. След оформяне на Приемо-предавателен протокол и опис, казуса се разглежда според и в срок на закона за потребителите, до 30 дни.


6. Доставка и начин на плащане
Предлаганите продукти ще бъдат доставени чрез куриерската фирма Спиди.
Времето за което доставяме стоките в рамките на България е до 24 часа в работни дни.
За поръчки, направени понеделник-петък от 09:00 до 16:00 ч. ще получите потвърждение и срок за доставка в рамките на същия ден. Поръчки, направени извън посоченото работно време или в неделя се обработват и потвърждават на следващия работен ден.

6.1 Наложен платеж (Плащане при доставка)
Заплащането на дължимата цена на стоката, става при получаването й от клиента, поръчал стоката или от трето лице от негово име, при положение, че то потвърди получаването и идентичността на поръчаната стока. В тези случаи си запазваме правото да потвърдим поръчката по E-mail или по тел. номер преди да я изпратим. Ако сте дали некоректен E-mаil или тел.номер, или не успеем да се свържем с Вас, поръчката Ви е възможно да не бъде удовлетворена. При доставка на куриера дължите сумата която е била посочена в поръчката.
6.2 Банков Превод
Заплащането на дължимата цена на стоката от клиента или от трето лице от негово име, става предварително по банков път, след издаване на фактура от фирма ХНГлобалТрейдЕООД. Поръчката ще бъде изпълнена след получаване на сумата от стойността на стоката. При доставка на стоката не дължите нищо на куриера.

7. Изменения
Общите условия и цените могат да бъдат променяни по всяко време от ТЪРГОВЕЦА, което има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия.